קר ברגליים

חם בלב

נמצאת לבד בבית

שומעת נעמי שמר

וחושבת על איך עצוב

שנפטרים יקרים מעולמנו..

משחזרת בראש את כל מה שעברתי בשנתיים האחרונות

ומופתעת מעצמי.

מצחיק לגלות ומשמח גם כן.

רסיסי עבר מנפצים את הפסטרוליות

יוצרים קרעים בציור

אפשר דרכם לראות הכל.

רוצה ללמוד לחיות בשלווה עם כל מה שהיה

לדעת שנגמר הרע ולהבין

שהקב"ה איתי ושומר עליי שלא אמעד

בשביל להגיע למתוק לפעמים צריך קצת לאכול קש

להאמין באמונה שלמה ובטוחה

בבורא שברא תיכנן וסידר-

אותי כאן.

ועכשיו הביא לי מתנה

אותך....