מבולבלת, לא יודעת האם אתה הוא? אולי כבר תגלה לי? אתה מסתתר ? אתה חושב להעלם? אולי אעלם גם.... אני רוצה כל-כך רוצה. ואתה כה מפחד. למה? כשאולי יעלם תבין ...