הצעתי לחברה שלי שכולה חן

להצטרף עימי ליום שמח ומרומם

יום של תפילות לשערי השמיים

יום של אושר ודיצה

יום שכולו שלו ושלי

ושל כולם ביחד.

ואת חברה מדהימה שלי

התמלאת בעליצות

לכך שנחווה זאת ביחד

שלובות לבבות

ובשמחה שבשמחתי

התרגשתי אף אני.

מוקדש ליעלה- חברת ילדות מקסימה שלי....