כואב גרון, הראש ממלמל

זועק כאבים חדים פתאום

ושוב התחושה שכבר נמאס להיות גיבורה

ולמה - אני לא מוצאת מנוחה....

מסביב -עוד עניין, לרוץ

מפחדת להעלם

להא-לם

ההמולה מרחפת חונקת

ורק האדמה מתחת לר-

גליי

שולחת נחמה מפויסת

סולחת לי

איתי

אני שומעת

אני צועקת

,..;

קולטת השקט

ועונה

לה,

לי.

רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע

(מתוך הפטרה של א´ דרה, שמוא-ל א´, א)