ראש השנה עומד בפתח כשאני לבד אחרון הוא (ברוך המקום על כך...) לבד שהוא בדרך לביחד המיוחד שכוחו באחד. יהיה בביתו הוא והיא תחשוב עליו לבטח, תדע שהשנה הבאה עליהם לטובה- טובה היא... והוא בין כותלי בית הכנסת מקום עבודת ליבו תפילותיו נלחשות... וביחד ירקמו אריגה חדשה שתי וערב במנור האורגים חיים של שיתוף חיים של שמחה! ואהבת תורה תלכדם תאיר משוש ליבם, יגילו בשמחת עולם נברא. מחשבותיהם יחברו עולמות ויקרבו את בוא האורות.