מדהים איך מרחבי הדשא,

שראינו  פעם

נראים פתאום כמדבר שקט

צנוע

ועם המון רוח י-ה....

ואיך פתאום השקט שלנו כל-כך מדבר.