ומתוך שאינני כאן

נמצאתי חסרה

ופתאום את כה זרה

נעשיתי שונה.

משוטטת בעצמי בפליאה

חדשה לי,

משונה.