לנצח אנגנך .

כשלב פוגש עט , ונשמה פוגשת מצלמה...

תפילתה של בת מלך

את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה