לנצח אנגנך .

כשלב פוגש עט , ונשמה פוגשת מצלמה...

אחד מאלף

כדור קטן - לזכרו של ארז רונד הי"ד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה