לא הבטחתי לך

מעולם לא הבטחתי לך דבר:

לא את השקיעה, ולא את השחר.

לא את היום ולא את המחר.

לא הבטחתי לאסוף את כל מילותייך,

ולא לשלוח מזור לכל כאבייך.

לא הבטחתי זר של פרחים אדומים,

ולא את השמיים הכחולים.

לא הבטחתי לך קיץ או חורף,

ולא הבטחתי שאשאר ולא אאסף.

מעולם לא הבטחתי לך דבר ילדה,

מלבד אהבה...