פרחים

כמו שפרחים נפתחים , כך ליבי נפתח אלייך.

כמו כוכבים שבשמיים נוצצים , כך נוצצות הן שתי עינייך.

כמו ששירים נכתבים , כך מלמעלה נכתב שנואהב.

אז בואי תני לי יד , תני לי יד ונלך יחדיו. נלך למקום שבו:

 הפרחים פורחים

הכוכבים נוצצים

והחלומות מתגשמים...