גשם כבד ירד הלילה,

ערפל כיסה את השביל.

האור כבה מלמעלה,

והתריס נסגר.

מסתובב כמו שיכור ברחובות,

סופר גלגל ועוד גלגל.

הגשם מתחזק,

ואין הוא נרטב בכלל.

טללי אור הפציעו עם שחר,

הדמעות נשטפו מעיניה.

קשת של סליחות נפרסה בשלל גווניה,

הוא שב אליה...