בלום

עט כותב משפט

דף מתקמט,

נזרק לפח.

מנסה לכתוב שיר

אך אוצר מילותיי

בלום,

כמו מכונית על פי

תהום.

משפטים של שמחה

כמו נאספו ע"י הרוח,

מילים של הלב

כמו נשרו מתוך כאב.

ולא מצליח לכתוב

את השיר שלי,

את השיר שיאיר את ליבי...