שיר ארץ

שמיי ערבית יורדים עלייך,

קול החליל נשמע בוואדי.

מלמעלה ניצנץ כוכב ראשון,

ואני ברגבי אדמתך אניח ראשי.

תנים בוכים אל הלילה,

ציפורים מציצות שיר ערש.

ואני רק רוצה לאהוב אותך,

ארץ...