"אלי אלי למה עזבתני..."

תהילים כב' , ב'

 

אלוהי

כל כך קרוב אני אליך , אך רחוק אני מימך.

איכה אלוהי? , מדוע זה עזבתני אלי?

מדוע אותי נטשת? ומדוע ממני ברחת?

אנא אלוהי שוב אלי ברוב חסדך

ואשוב אני אליך

ואחסה תחת כנפיך