שתיקה של תשוקה

הם רצו זה לזו להתקרב,

אך פחדו להתאהב.

רצו לחוש מה זאת אהבה,

אך חששו שתצמח פה רק אכזבה.

רצתה את כף ידו על גבה מלטפת,

רצה הוא לנשק אל שפתיה.

(אך ידעו שניהם שמכאן, לא תהיה דרך חזרה)

אז נעמדו אחד ממול שניה,

והפנו מבטם ואת גבם.

גבה אל גבו, גבו אל גבה.

והרחיקו דרכם.

בעניהם בצבצה הדמעה,

ופיהם התמלא בשתיקה.

 

שתיקה של תשוקה...