"לתת את הנשמה ואת הלב

לתת כשאתה אוהב..."

לתת , חמוטל בן זאב

 

כשאוהבים את ארץ ישראל

כשאוהבים את ארץ ישראל צריך לאהוב כמו שאוהבים באהבה, ולתת את הכל בשבילה. צריך לאהוב עם כל הלב , גם אם זה כרוך בהרבה סבל וכאב.זאות לא חוכמה לאהוב אותה בימים שמחים וטובים , החוכמה האמיתית זה לאהוב אותה גם בימים רעים וקשים. צריך לדעת לאהוב אותה בידיים דרך בניית בתים , וצריך גם לדעת לאהוב אותה ברגליים דרך טיולים בכל השבילים והדרכים. לאהוב אותה עם כל החלקים והשטחים, ללא מחשבה בכלל על ויתורים. כי לאהוב את ארץ ישראל זו כמו אהבה בין אוהבים , זו אהבה ללא תנאים והסכמים. וכשבאמת אוהבים את ארץ ישראל צריך רק לתת בליסוף , ובלי לשאול שאלות כמו , מה יוצא לי מזה? ומה בתמורה אני מקבל? כי בסוף מה שאני מקבל זה את :

 ארץ ישראל!