תפילתה של בת מלך

ראיתיה בכותל,

ילדה קטנה.

מעינה זלגה דמעה,

ושפתותיה -

 החרישו תפילה.

ודמתה היא בעיניי,

לבת המלך.

המבקשת

לא על עצמה,

כי אם על עמה.

ודורשת היא

בשלום חייליה,

אשר במערכה.

עצמתי את עיניי

ובליבי נשאתי עמה,

תפילה עתיקה :

יהי שלום בחילך,

ושלווה בארמנותייך...