תפילה אישית

יתגדל שמך ,בכל ארצך.

אין לי עוד מלבדך ,

אלוהי ארוממך.

אליך אקרא ביום צרה ,

וביום של שמחה אהללך.

אתה לי אלי ולפניך אשא את:

מנחתי ,תפילתי ובקשתי.

שתתן בי את הכוח לפרוח,

את התקוה לאהבה בי תפיח

ואת הדרך להמשיך ולחייך

ממני אל ,תשכיח...