בין ערביים

שעת בין ערביים,

שמש שוקעת אט אט.

באודם צובעת

שדות ירוקים,

שמיים כחולים

ים עמוק.

זו שעתה היפה של הנפש,

בה נפתחים השערים.

זו שעת שקיעת השמש,

עת פריחת כוכבים...