בלי שוב

לשוב

שוב ושוב.

שובבות

תכופר

בשובבי"ם ת"ת.

 

רעוא דרעוין

ימים נוראים

זמנים קבועים

לחשב מעשים

חישוב לשוב

להרהר זה חשוב

אליך אל, בשמים קשוב.

 

לולא האמנתי לראות בטובו

אלול האמנתי לחזות בנעמו.