לדעת שאת איתי

לדעת שאת איתי זה:

שיוצאים כוכבים,

וחמה ממריאה למרומים.

שעלים יבשים נושרים מעצים,

ופרחים מחייכים בשלל גוונים.

לדעת שאת איתי זה:

שעננים שחורים מכסים רקיע,

וגשם חזק על הארץ רוקע.

שנהיה קר,ומאוחר.

שמרימים את הכסאות,

ומכבים את האורות.

לדעת שאת איתי זה:

בחיוך ובשבר,

בטוב וברע

בדמעה ובשמחה.

  כי לדעת שאת איתי, זה לדעת אהבה!