התנתקות

רציתי לבכות אך הדמעות לא זלגו,

רציתי לצעוק אך הקול לא נשמע.

צעקתי לכולם: ארץ ישראל נקרעת מצפון השומרון וגוש קטיף!

ולי הם ענו בקול צחוק: עזוב אותך שטויות , זה חפיף...

בכיתי לכולם: עם ישראל לשני עמים מתפצל!

...ולי הם ענו בקול מזלזל: ארץ ישראל, עם ישראל תפסיק ת´מוח לנו לבלבל 

אף אחד לא רואה את צרתי , אף אחד גם לא מבין את כאבי . מתפלל לפניך צורי וגואלי , הסר מעל עמך את זה החורבן ופרוס מעלינו סוכת שלום באור יקר ולבן...

רציתי לבכות אך הדמעות לא זלגו

רציתי לצעוק אך הקול לא נשמע