בואי כלה

 

נפשי יוצאת לקראתך,

נפשי קוראת אלייך.

בואי כלה, בואי נסוכה.

זכרי לי חסד נעורייך,

אהבת כלולותייך.

לכתי אחרייך במדבר ,

ארבעים שנה.

בארץ זרה ולא זרועה.

עורי עורי שיר דברי.

כי זהו יום שמחתך,

יום שמחת ליבי.

ביום זה לפני אלוהי,

אגילה ואזמרה.

כי ביום הזה אהיה לך לבעל,

ואת תהי לי לכלה...

 

 

* נכתב לכבוד יום העצמאות ה60 של מדינת ישראל