אל הים

חזרתי אל הים.

המקום שממנו,

הכל התחיל.

המקום בו

המחשבות עולות,

גלים גלים.

וכדמעות מלוחות

מתנפצות

אל המזח, בדממה...