כוכב נופל

אתה בורח עם הרוח,

נישא על גבי כף הדמיון.

נושם באפך את החלום,

ואז כמו בועת סבון

מתנפץ למליון ,

חלקיקים קטנים...