מלחמות קטנות

והרוח תשקוט על פניה החיוורות,

של אותה נערה שותקת.

מלחמות קטנות, קורות בחורף.

כאשר דמעות שקופות נושרות

על פני אספלט שחור,

ומבקשות לראות את האור.