געגועים למשהו יקר,

ומוכר שהפך לי לזר.

רחוק וממני נעקר,

וכעת הוא נזכר.

אך הוא נחלת העבר,

לא נותר לי ממנו דבר

רק זיכרון מוכר,

וטעם מר.

כי נגמר-

הדבר.