קארמה קארמה

בנאדם חושב

לא החיים

שיר כאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה