פתחי לי שערייך

ארצי.יופייך,נופך הוא:

דמותה של אשה נחשקה.

מותנייך ירדן ותיכון,הרריך שניר וחרמון.

צהוב המדבר,שערך הזהוב.

עינייך היפות הן,מעינות בהר.

ונשמתך סגורה היא כמו העיר אשר בליבה חומה.

פתחי לי אחותי כלה,פתחי לי שערייך.

פתחי לי שערייך,אבוא בם אודה יה.

כאהבתי אל נערתי,כך היא אהבתי אלייך ארצי.