מגן העם

ארץ כתומה - ארץ כחולה

ארץ ירוקה - ארץ שחורה

ארץ ימין - ארץ שמאל

ארץ חיים - ארץ שכול

ארץ שנאה - ארץ אהבה

ארץ עצב - ארץ שמחה

ארץ שלמה - ארץ קרועה

ארץ "זבת חלב" -  ארץ מרור

ארץ פירוד - ארץ חיבור

ארץ ישראלית - ארץ יהודית

ארץ הרס - ארץ בניין

ארץ מלחמה - ארץ שלום

ארץ שיש בה כל-כך הרבה דעות שונות ומשונות ומחלוקות שלעולם אינן נגמרות . אך בסופו של דבר , כל אחד יסכים להגיד שהוא מזדהה אם ה -

מגן דוד

 

*נכתב ביום בו בית הכנסת בנוה דקלים הפך

ממגן דוד לגל חורבות ...