בדרך אליך

בדרך אליך אלוהים טיפסתי על הררי אושרי,

ירדתי בוואדיות נשמתי אל עמקי ליבי.

שם עברתי בשדות הייאוש ושם חציתי

את נהרות הדמעות, רק כדי למצוא ולעלות

על הדרך אליך...

 

הדרך אליך נראת כל כך קשה,עצובה וחשוכה.

אך גם כשהדרך אליך ארוכה ומפותלת, אני לא

עוצר מלכת.וגם אם אני נופל , אני קם עם ראש מורם

ונשבע: "לעולם לא אפחד מדרך ארוכה"

 

 

 

* אלול תשס"ח