התפילה על הארץ

פתח לנו שעריך ,ואל תסתיר מאיתנו פניך.

כי רק אתה יודע נסתרות ותעלומות,

ורק אתה שומע לכל הבקשות והתפילות.

לכן אתפלל לפניך יומם וליל,

ובכל נפשי אקרא אליך

שתשמור על ארצך, ארץ ישראל.

שמור נא שלא תאובד, שמור שנשאר עם אחד.

שמור שמים לרוויה יהיו בבור

ובאסמנו לא יהיה מחסור.

שמור על חיילנו, על עוללינו ועלינו,

שמור אלהוינו.

כי רק אתה יודע ורק אתה שומע

לכן אליך אתפלל

שתשמור על ארצנו,

ארץ ישראל...