הבלדה למילה הכתובה

מעבר לשמיים

נמוך מן הים,

על רצפה של קש הוא שוכב.

ועורג מנגינות

ומחבר לחנים

לאהבתו אשר הלכה -

המילה הכתובה.

עוצם את עינייו באפילה

ומתחיל לספור תווים,

שמעל גדר קופצים.

דו, רה, מי, פה, סול

ונרדם.

ובחלומו חולם הוא שהיא שבה אליו,

המילה השווה זהב.