לוחש תפילה - לשלומם של השבויים והנעדרים

לוחש תפילה לפני האלוהים, וממנו בתחנונים מבקש.

תן לנפש לצאת אל החופש, לצאת מהצל אל האור,

לפרוש כנפיים ולעוף כמו ציפור... אל נא מימך תתן לה

בתוגה לשקוע, אל תתן לה לחוש את היאוש ואל תתן לה

להתכנס בכאב שמסתתר עמוק בלב... תן לה רק לצאת אל

החופש, לצאת מהצל אל האור, לפרוש כנפיים ולעוף כמו ציפור...