יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

להיות חופשי

חלקים מהפאזל

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה