יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

מלכת הקרח

תקווה אחרונה-י

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה