יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

סיוט של נסיכה-י

דו פרצופי

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה