יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

מילת פרידה

הוד

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה