יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

מעללי האלים

רגע של פחד-י

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה