יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

מה נותר לנו?

ים של שלווה ואהבה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה