יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

נציב מלח

חיה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה