יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

שיר אהבה

מתבודדת

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה