יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

זר

אושר

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה