יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

משתוקקת לשינוי- י

גברים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה