יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

להיות חופשי

אושר

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה