יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

לא מרגישה מאויימת

הרהורי לילה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה