בתוך עינייך

הולך לאיבוד בתוך עינייך.

שומע את קול ליבך המתנפץ לרסיסים.

אוסף את כל שברייך,ומחבקם אלי.

כמו פזאל זכוכית,מרכיב בזהירות.

חלקים שבירים,שמחות קטנות.

כדי שבשבילך אוכל לבנות,

עולם חדש...