"אנחנו מגש הכסף שעליו ניתנה לך מדינת היהודים"

מגש הכסף ,נתן אלתרמן                                                     

                                                                                             

 

ארץ אהובה - ארץ עצובה

ארץ אהובה, ארץ עצובה, ארץ במלחמה...

ארץ שאת בניה ובנותיה מקריבה במגש של

כסף . על מזבח המולדת, למען חרותה.

 

ארץ אהובה, ארץ עצובה, ארץ במלחמה...

ארץ שאת בניה ובנותיה מקריבה במגש של

ברזל וגלגלים, על מזבח הכבישים, למען

עצבותה...