ארצי...

תני לי לראות אותך,

כמו שאף אחד עוד לא חזה בך.

תני לי לשמוע אותך,

כמו שאף אחד עוד לא הקשיב לך.

תני לי להרגיש אותך,

כמו שאף אחד עוד לא חש בך.

תני לי לאהוב אותך,

כמו שאף אחד לא כאב לך...

 

תני לי ארץ,

תני לי....