נשמת כל חי

ביום זיכרון

קול דממה דקה נשמעת

נשמת כל חי תברך

מברכך ברוך ואוררך ארור

ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור !