דאגה קטנה

בכמיהה עתיקה

שאי מבטך,

והרימי עינייך.

לבשי שמלותייך,

וגלי חיוכך.

ובדאגה קטנה

הטי אוזנך

למשמע,

לחישות האהבה.

שתכניסיני תחת כנפך,

ושתשימיני כחותם,

על ליבך.