אביתר העברי

יש לי סיכוי להינצל, אני יודע?

אין לי בעיה עם באר שבע

חסימה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה