בס"ד

 

מעל גשר ארוך ומפותל,

רגש עז -

אינו בוטל.

 

תחת שמי מרום,

רגש עז-

מתעצם לו כחלום.

 

במעמקי ים,

רגש עז-

נותר בעומקו רם.

 

בין שלל רוחות,

רגש עז-

בלום כאוצרות.

 

בשדות מלאי תפרחת,

ברגש עז-

אהבתי איננה נשכחת.

 

בנחלי מים גועים,

ברגש עז-

שוב רגשות צפים .