לאהוב בלי לכאוב

עין בעין נביט,

ונדע.

אם זאת אהבה,

או סתם אשליה.

שקר או אמת.

והאם הגיע העת,

שנאהב באמת.

שנלמד להיות ביחד,

ללא הפחד.

שנוכל לגעת,

בלי לדעת.

ושנדע לאהוב,

בלי לכאוב....