בין קווי השמש

לפעמים את יודעת זה רק השקט

שנולד אמש, בין קווי השמש.

בין הכתום לאדום, בין האפור לשחור

ובין הכחול לתקווה.

שצומחת מתוך היאוש ומתוך הדמעה,

שזלגה מעינייך רק אמש בין קווי השמש.

ומתוך השקט, שלאחר הסערה...