נאספתי אלייך כמו רוח אל ים

כמו שיר למנגינה, כמו כאב אל לב אדם.

נאספתי אלייך מאחורי הקולות והצלילים,

נאספתי שם בין טיפות הגשמים.

נאספתי אלייך שעת פציעת חמה,

 שעת ציוץ ציפורים.

נאספתי אלייך בכסות הערב,

עת פריחת הכוכבים.

נאספתי אלייך...