פסק זמן

לפעמים זה נדמה,

שהנצח לא נמדד בזמן.

ואם הייתי יכול

הייתי בורח מכאן,

על גביי ענן לבן.

לא מתבייש,

ולא מתכחש

רק יודע את מה שיש.

ורוצה לקחת, פסק זמן.

לשבת על החוף,

דמעות לאסוף.

לאגור כוחות,

לנקות את המחשבות

ולהתחיל מחדש...