משיח של אהבה

כל הקיץ קבורה היית ברגבי אדמתך.

ורק חיכת לגשמים שירדו,

ולאחד שיגרום לך להסמיק קלות

בואתו הרגע שיבוא.

האחד שבשבילו תפתחי את עלייך הרכים.

ותפרחי למענו בשלל צבעים.

הויי בת מלך יחפה וענותנית,

הויי ילדה קטנה שלי.

את אהבה שלא נגמרת,

ובלעדייך אין לי ארץ אחרת.

רוצה את שיבוא אלייך.

יעמוד על הר רם ונישא.

ומהרי יהודה ישמע קול תרועה.

כי אלייך הוא כבר בא,

משיח של אהבה...