אדמה . אדם . דם

אדמה ספוגה בדם אדם. ספוגה בדם אדם

שאותה אהב יותר מכל דבר .שעליה שמר מכל משמר.

עד שיום עבר, ובלילה הקר, הופיע אויב אכזר.

שבצרור יריות את דם האדם שפך על האדמה שאהב כל

כך.ומעכשיו, אמא אדמה תשמור עליו, מכל משמר...