עמוקה ונסתרת

היתה אהבתי אלייך,

ארץ.

כצל ירח עובר,

בין צמרות עצים.

לו רק יכולתי לאהוב אותך

 אחרת,

בין אלף שבילים.