מילים לאהבה

בדימדומי הלילה,

לחשת את שמה.

רצית אותה,

איתך.

כאבת שיש מילים

שנשלפות בלהט,

שורפות לבבות

ונשטפות בדמעות.

אז כתבת לה

 שיר.

עם מילים

 יפות ופשוטות,

שקטות ומלטפות.

שבסרט עטופות.

ביקשת את סליחתה

והותרת אותה,

ללא מילה...